KrAZ-259B, 10x10, 1962

KrAZ-259B, 10x10, 1962. http://techstory.ru/avto/1kraz_opyt.htm

KrAZ-259B, 10x10, 1962

Commenting now closed